ToPZORG

Inleiding

Topzorg staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders.

Is uw kindje geboren voor de 32e week van de zwangerschap of heeft het een geboortegewicht lager dan 1500gr? Dan komt u in aanmerking voor begeleiding van het Top programma.

Het doel van het ToP programma is de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeg geborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen. ToP steunt daarom ouders, gedurende het gehele eerste levensjaar van hun kind, om met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby te begeleiden.

1. Hulpvraag van ouders

U bent als ouder(s) de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Een vroeggeborene kan door zijn gedrag al laten weten waar hij/zij zich prettig bij voelt en hoe hij/zij het liefst gesteund of getroost wil worden. Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes. Als u verteld wordt hoe u uw baby daarbij kunt helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en plezier.

Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving. Nu uw baby zich op temperatuur kan houden, voldoende drinkt en groeit, is hij/zij bovendien meer gericht op zijn omgeving. Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn

behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van de wereld om hem heen.

Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan in de wandelwagen zijn gewone dagelijkse

bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie

geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij meer moeite hebben om contact te maken, of om hun aandacht vast te houden. ToP steunt daarom de ouders in de thuissituatie: om de signalen van de baby te leren (her-)kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

2. Observatie en onderzoek

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in steeds meer

ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele

ontwikkelingsgerichte zorg. ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem/haar.

3. Therapie/instructie

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. Het programma eindigt rond het eerste levensjaar van uw kind. Het totale aantal huisbezoeken is 12 keer. Alle afspraken worden in goed overleg met u gemaakt.

Het programma wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt.

Zij of hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses,

mogelijkheden en behoeftes aangeven. Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven. Uw hulpvraag staat daarbij centraal.

De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

4. Resultaat

De kinderfysiotherapeuten die het ToP programma uitvoeren zijn verbonden aan het landelijk

Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, dat de zorg coördineert en de

kwaliteit van de zorg bewaakt.

Het ToP programma bouwt voort op een interventie programma dat in de Amsterdamse

regio uitgebreid wetenschappelijk werd onderzocht (van 2004-2010). Op de website www.amc.nl/EOP  kunt u meer lezen over de positieve uitkomsten van dit onderzoek op de ontwikkeling van het kind en de ouder-kind interactie.

Het programma werd tussen 2010 en 2014 geïmplementeerd in het verzorgingsgebied van

het AMC en VUmc en vervolgens uitgerold in andere regio’s. De positieve resultaten en feedback uit deze implementatie fase hebben geleid tot de huidige vorm van het ToP programma en waren aanleiding om dit programma op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeraars.

5. Meer informatie

Uw ziekenhuis zal u mogelijk tav het Top programma informeren maar u kunt ook u zelf aanmelden via onze praktijk.

Binnen onze praktijk is Diana Bertrand de persoon die bij u thuis zal komen. Diana is geregistreerd kinderfysiotherapeute en heeft de aanvullende ToP opleiding gevolgd.

Gerelateerde sites:

www.amc.nl/EOP

www.couveuseouders.nl