Kinderen met ademhalingsafwijkingen

Inleiding

Bij jonge kinderen worden wij het meest geconsulteerd voor Broncho Pulmonale Dysplasie (BPD), een chronische longziekte van de pasgeborene, die optreedt bij kinderen die beademd zijn in de eerste levensweek. Verder zien we ook wel eens astmatische kinderen en kinderen met taaie slijmziekte (Cystic fibrose).

1. Hulpvraag van de ouders

– Mijn kind heeft een snelle en moeilijke ademhaling

– Mijn kind heeft typische intrekkingen van de borstkas tijdens het ademen

– Mijn kind is snel moe

– Mijn kind heeft een typische borstkas

2. Observatie en onderzoek

Tijdens de observatie wordt naast de algehele motoriek ook de ademmotoriek beoordeeld en wordt gekeken naar eventuele compensatiemechanismen. Door middel van eenvoudige apparatuur wordt het ademvolume gemeten. De meer ingewikkelde metingen worden meestal in een klinische setting gedaan. Ook wordt gelet op houding van de thorax en de consequenties die dat heeft op de totale ademhaling.

3. Therapie/instructie

Bij de BPD-kinderen is het vooral belangrijk om ouders aan te leren hoe ze het kind het beste kunnen hanteren en positioneren tijdens de voeding en hoe ze het kind motorisch kunnen stimuleren zonder dat het kind energetisch in de problemen komt. Bij astma en CF-kinderen wordt vooral gewerkt op algemeen activeren van de ademfunctie door gedoseerde inspanning middels beweging. De ademhaling wordt manueel en verbaal ondersteund. De voorwaarden zoals beweeglijkheid van de borstkas en de spierkracht van de buikspieren, die essentieel zijn voor een goede adembeweging, worden getraind. Met leuke spelletjes en apparaatjes wordt ook voor jonge kinderen het een en ander gevisualiseerd, zodat de kinderen zich ook bewust worden van hun prestatie. Verder wordt de kinderen geleerd hoe ze hun sputum met behulp van huf-technieken kunnen ophoesten.

4. Resultaat

Het resultaat bij BPD kinderen is vaak goed te noemen, aangezien deze kinderen over deze aandoening heen groeien in de loop der tijd. Het langst gaan ze nog gebukt onder groeiachterstand, tengevolge van de energetische problemen en dientengevolge achterblijven in de hoeveelheid motorische vaardigheden, die bij de leeftijd horen. Bij de astmatische kinderen en de CF-kinderen is het resultaat van de therapie mede afhankelijk van de ernst van de aandoening en het consequent doorvoeren van het voorgeschreven medicatiebeleid en het toepassen van de ademhalingsoefeningen.

5. Meer informatie

www.fysionet.nl

www.cysticfibrosis.nl