Kinderen met schrijfproblemen

Inleiding

In groep 3 leren de kinderen in een relatief korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden, niet te slap en ook niet in een vuist. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te groot en ook niet te klein. Het schrijven moet een vloeiende beweging zijn, want anders ontstaat er schrijfkramp. De vorm van de alle 26 letters is verschillend, maar toch lijken een “a”en een “d” heel veel op elkaar. Verwarring ontstaat dus snel. Natuurlijk speelt taal een belangrijke rol. Het kind moet veel nieuwe woorden onthouden en kunnen reproduceren. Al deze zaken dienen in een complexe vaardigheid als schrijven gecombineerd te worden. Logisch dat er wel eens wat mis gaat. Als de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, dan kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

****

1. Hulpvraag van de ouders

– Mijn kind schrijft slordig

– Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen

– Het tempo van schrijven is erg laag

– Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast

– Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven

2. Observatie en onderzoek

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem, of dat er tevens problemen zijn in de fijne motoriek. Het kind wordt gevraagd een stukje tekst of enkele woordjes te schrijven. Aan de ouders wordt gevraagd schriftjes van school mee te nemen en er wordt navraag gedaan naar taalproblemen.

Wij maken bij het onderzoek naar schrijfproblemen gebruik van de volgende testen:

– M-ABC (Movement ABC)

– P.G.M. (Pre-Grafo-Motoriek) voor kinderen uit groep 1 en 2

– S.O.S. (Systematische Opsporing Schrijfproblemen) voor kinderen uit groep 3, 4 en 5

– B.E.S. (Beoordeling Eigen Schrijfproduct) voor kinderen uit groep 6, 7 en 8

– M.F.V.P.T. (Motor-Free-Visual-Perception-Test)

3. Therapie/instructie

De volgende aspecten komen aan de orde:

– Goede zithouding en goed meubilair

– Ontspannen positie van de schrijfarm op tafel

– Voldoende afwisseling tussen spanning en ontspanning van de pols en van de vingers

– Pengreep en keuze van de juiste pen

– Opbouw van oefeningen gaat van groot naar klein

– Opbouw van oefeningen begint met voorbereidend schrijven

– De schrijfoefeningen worden ondersteund door oefeningen voor de oog- handcoördinatie en fijne motoriek

– De fysiotherapeut volgt exact de schrijfmethode van de school

– Het oefenen van tekst of woordjes gebeurt met woorden waarvan de spelling goed wordt beheerst door het kind. Dus niet met het eigen woordpakket

4. Resultaat

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Kinderen hebben veel oefening en herhaling nodig. Ook moet er thuis nog geoefend worden om het geleerde te automatiseren. Als er geen sprake is van specifieke taalstoornissen of cognitieve problemen is het resultaat van de schrijftraining over het algemeen goed.

5. Meer informatie

http://handschrift.eigenstart.nl

nvfk.fysionet.nl