Wie zijn wij

Fysiotherapie de Bundeling is een kwalitatief hoogwaardig centrum voor kinderfysiotherapie, volwassenen fysiotherapie en geriatriefysiotherapie.

De Bundeling is klein genoeg om de cliënten veel persoonlijke aandacht te geven en groot genoeg om een grote diversiteit aan deskundigheden in huis te hebben. Daarnaast onderscheidt de Bundeling zich van andere praktijken door haar kleinschaligheid en de sfeer in de praktijk, de zorgzaamheid en dienstbaarheid richting cliënten en de positieve attitude van de medewerkers.

De zorg die geboden wordt aan cliënten is kleinschalig. Hiermee wordt bedoeld dat er gewerkt wordt met een beperkt aantal fysiotherapeuten in een 1 op 1 relatie of in kleine groepjes.

Binnen de kinderfysiotherapie worden kinderen van 0-2 jaar bij voorkeur behandeld in de huiselijke omgeving. De kinderfysiotherapie kenmerkt zich onder andere door verdergaande specialisaties hetgeen verhoging van de kwaliteit van zorg tot doel heeft.

De praktijk is laagdrempelig: klanten kunnen gewoon binnenlopen bij hulpvragen.

Onze medewerkers

Maril Hendriks

Geriatriefysiotherapie / Schroth-therapie


Tel.: 06-34 94 80 70
E-mail: marilhendriks@debundeling.nl
BIG nr.: 9033832904Maril Hendriks ziet volwassenen en kinderen. Zij is als gediplomeerd Schroth-therapeute gespecialiseerd in de behandeling van scoliose. Zij behandelt orthopedische klachten, pijnklachten en houdingsafwijkingen bij kinderen. Verder heeft zij zich verdiept in de behandeling van ademhalingsproblemen, variërend van hyperventilatie, cystic fibrose tot COPD (Chronische obstructieve longziektes). Zij is McKenzietherapeute en zij heeft de specialisatie tot geriatriefysiotherapeut afgerond. Vanuit deze achtergrond ziet zij (jong-) volwassenen met complexe hulpvragen en ouderen in de derde levensfase met meervoudige gezondheidsproblemen. Met geduld en toewijding activeert ze psychogeriatrische patiënten die op hoge leeftijd zijn. Vanuit de neurorevalidatie leert zij de patiënten om te gaan met hun beperkingen als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of beroerte. Zij is actief betrokken bij de zorg voor Parkinsonpatiënten en lid van Parkinsonnet.

Wil Moonen

Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-22 40 27 16
E-mail: wilmoonen@debundeling.nl
BIG nr.: 19034517004Wil begeleidt jonge kinderen aan huis, neemt deel aan het prematurennazorgbureau(PNB) Parkstad en heeft de specialisatie tot kinderbekkenfysiotherapeut afgerond. Hij is geschoold in de therapie voor kinderen met poep- en plasklachten (PEP). Naast de jonge kinderen die aan huis behandeld worden, ziet hij een toenemend aantal volwassenen met een mentale retardatie, complexe fysieke hulpvragen en communicatieproblemen. Hij werkt tevens als psychomotorisch therapeut en trainer ‘Omgaan met Agressie’ bij Mondriaan (Geestelijke gezondheidszorg). Daarnaast geeft hij scholing in de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Voor meer informatie betreffende deze scholing zie www.sherborne.nl.

Nicole Maas

Fysiotherapie / Schroth-therapie


Tel.: 06-34 30 06 10
E-mail: nicolemaas@debundeling.nl
BIG nr.: 29034405604Nicole werkt zowel met volwassenen als met kinderen. Zij is gediplomeerd Schroth-therapeute en gespecialiseerd in de behandeling van scoliose. Daarnaast is zij geregistreerd McKenzietherapeute en behandelt zij zowel volwassenen als kinderen met orthopedische problematiek. Nicole heeft zich verder gespecialiseerd in de behandeling van kinderen vanaf de basisschoolleeftijd met een achterstand in de motorische ontwikkeling, maar ook met onbegrepen klachten en CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom). Dit past uitstekend bij haar achtergrond als gedragsspecialist waarvoor zij een aanvullende Master studie gedaan heeft. Deze kennis zet zij ook in tijdens de fysiotherapeutische behandeling van kinderen met gedragsproblemen of gedragsstoornissen. Daarnaast heeft Nicole scholing gevolgd in het behandelen van volwassenen met een Cerebrale Parese, het Medical Taping Concept bij zowel kinderen als volwassenen en Sensorische Integratie.

Myrte van Seggelen

Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-48 26 33 44
E-mail: myrtevanseggelen@debundeling.nl
BIG nr.: 69048245304Myrte ziet kinderen in alle leeftijden met een diversiteit aan hulpvragen en problematiek. Zij heeft veel creativiteit in het bedenken van gevarieerde oefenstof, waarmee zij de jonge kinderen altijd kan boeien. Myrte geeft graag les aan groepen en zij is één van de begeleiders van de Fitkidsgroepen. Myrte is in 2012 afgestudeerd als master in de kinderfysiotherapie en werkt net als Marieke Knepper parttime bij XONAR. (jeugdhulpverlening).

Hettie Stoelers

Fysiotherapie / Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-34 94 80 73
E-mail: hettiestoelers@debundeling.nl
BIG nr.: 19033839204Hettie werkt zowel met volwassenen als met kinderen. Zij geeft o.a. groepstherapie aan een groepje peuters die samen met één van de ouders wekelijks actief aan motorische vaardigheden en basisveiligheid werken. Zij is een van de begeleiders van de Fitkids groepstherapie voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Zij geeft therapie aan kinderen met onhandige motoriek (bijv. DCD, schijfstoornissen), en zij geeft therapie aan volwassenen met aangeboren of verworven hersenletsel. Hettie heeft de masterstudie tot gedragsspecialist afgerond.

Marieke Knepper

Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-34 49 19 70
E-mail: mariekeknepper@debundeling.nl
BIG nr.: 99034148304Marieke is als kinderfysiotherapeute niet alleen werkzaam bij de Bundeling, maar ook bij XONAR (jeugdhulpverlening). Zij heeft jarenlange ervaring in de behandeling van kinderen met onhandige motoriek, schrijfproblemen of cerebrale parese. Jarenlange ervaring in combinatie met diverse nascholingscursussen (o.a. sensorische integratietherapie, diverse cursussen m.b.t.schrijfstoornissen, fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen van 0 tot 2 jaar), maken Marieke tot een all-rounder. Marieke ziet zuigelingen aan huis en zij is één van de begeleiders van het Fitkidsproject.

Yannick Slager

Manuele therapie / Handtherapie


Tel.: 06-54 96 08 44
E-mail: yannickslager@debundeling.nl
BIG nr.: 59918830204Yannick heeft zijn opleiding tot fysiotherapeut gevolgd aan de universiteit van Leuven in België, met als afstudeerrichting musculoskeletale klachten. Na zijn opleiding tot master in de fysiotherapie heeft hij zich gespecialiseerd tot manueel therapeut en handtherapeut. De specialisatie tot handtherapeut is een nieuw specialisme binnen de fysiotherapie. Hiermee onderscheidt Yannick zich door kennis en kunde. Ook voor schouderklachten heeft hij verdiepingscursussen gevolgd. Yannick is daarmee in staat om klachten aan het bewegingsstelsel te diagnosticeren en vervolgens op een moderne wijze te behandelen. Yannick behandelt vooral volwassenen met orthopedische klachten, maar ook kinderen met gewrichts-, zenuw- of spierproblemen kunnen bij hem terecht.

Francis Vogelaar

Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-0637483609
E-mail: francisvogelaar@debundeling.nl
BIG nr.: 39044666204


Francis werkt als kinderfysiotherapeute bij de Bundeling en heeft in 2003 haar diploma als kinderfysiotherapeute gehaald. Zij ziet kinderen met een diversiteit aan hulpvragen en problematiek, waaronder schrijfproblemen, problemen met de fijne en grove motoriek, gedragsproblemen in combinatie met motorische problematiek en dergelijke. Haar jarenlange ervaring in combinatie met diverse nascholingscursussen (o.a. fysiotherapie bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen van 0 tot 2 jaar, plagiocephalometrie, cursussen m.b.t. schrijfstoornissen) maken haar tot een all-rounder. Haar passie ligt bij de behandeling van heel jonge kinderen tussen de 0 en 2 jaar.

Onno Otten

Fysiotherapie / Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-14 85 13 57 of 045-525 01 16
E-mail: onnootten@debundeling.nl
BIG nr.: 19915615404Onno is in 2012 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool te Breda. Onno heeft werkervaring opgedaan in diverse praktijken en hij heeft zich gespecialiseerd in McKenzietherapie en is in het bezit van zijn McKenzie A&B certificaat. Daarnaast heeft hij scholing gevolgd in Medical Taping en is Onno in 2020 afgestudeerd als master kinderfysiotherapie aan de Avans+ Hogeschool te Breda. Hij behandelt zowel kinderen als volwassenen en u kunt bij hem terecht voor een breed scala aan klachten. Onno is als kind zelf in behandeling geweest bij De Bundeling, Hij heeft tijdens zijn opleiding stage bij de Bundeling gelopen en hij is een periode als vervanger bij ons werkzaam geweest. Door deze ervaringen is zijn passie voor kinderfysiotherapie ontstaan en gegroeid. Hierdoor is hij gedreven om zich verder in deze richting te specialiseren.

Marijke van Herpt

Kinderfysiotherapie


Tel.: 06-27 85 51 90
E-mail: marijkevanherpt@debundeling.nl
BIG nr.: 69911518204Marijke werkt als kinderfysiotherapeute voor de Bundeling, waarbij zij voornamelijk klompvoetjes en zuigelingen aan huis ziet. Daarnaast werkt Marijke namens de Bundeling ook bij Fysiotherapie Eurelings in Schimmert en bij Kentalis Maastricht. Bij Fysiotherapie Eurelings ziet zij een grote diversiteit aan problematiek bij kinderen en begeleidt tevens het beweegdeel van Peuterpret (het leefstijlbevorderend programma voor gezinnen met kinderen van 2 t/m 4 jaar). Bij Kentalis verzorgt zij de kinderfysiotherapie bij kinderen van 2 t/m 5 jaar, waarbij sprake is van ernstige communicatieproblematiek.

Anna Beissel

Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapie
Anna Beissel


Tel.: 06-11208679 
E-mail: annabeissel@debundeling.nl
BIG nr.: 19928370304Anna heeft de opleiding voor fysiotherapie in 2020 aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen afgerond. Naast haar werk bij de Bundeling, werkt Anna ook als algemeen fysiotherapeute in een praktijk in Duitsland.  Tijdens haar stages ontwikkelde ze een grote affiniteit voor (kwetsbare) ouderen, neurologische aandoeningen en chronisch zieke mensen die ondersteuning nodig hebben. Bij de Bundeling behandelt Anna vooral volwassenen en ouderen.  Anna is in 2020 gestart met de masteropleiding tot geriatriefysiotherapeut aan de Avans Hogeschool te Breda.

Marc Malherbe

Fysiotherapie / Hart-, vaat- en longfysiotherapie


Tel.: 06-11 29 72 27
E-mail: marcmalherbe@debundeling.nl
BIG nr.: 59066466704Marc werkt sinds juli 2018 bij de Bundeling, voornamelijk met volwassenen en (kwetsbare) ouderen. Hij heeft met deze doelgroep de grootste affiniteit. Sinds 1990 is hij werkzaam als Fysiotherapeut en heeft ruime tijd in Duitsland in een grote praktijk met een zeer gevarieerd patiënten aanbod gewerkt. Gedurende deze tijd heeft hij diverse cursussen gevolgd richting manuele therapie en ook de opleiding aan de International Academy for Sportscience met goed gevolg afgesloten. Toen deze werkzaamheden, voornamelijk door de lange reistijden, niet goed meer waren te combineren met het drukke gezinsleven, is hij terug naar Nederland gekomen. Vervolgens heeft hij geruime tijd in de Ouderenzorg gewerkt met voornamelijk kwetsbare ouderen, zowel op psycho-geriatrie, somatische, en revalidatie afdelingen. Ook heeft hij hier ervaring opgedaan met de geriatrische revalidatie zorg zowel met electieve orthopedie (o.a. nieuwe heupen, knieën en schouders) als CVA’s. Hij heeft de opleiding gerontologie bij Avans+ gevolgd. Marc behandelt een groot deel van zijn patiënten aan huis.


 

Anne Vallinga-Meertens

Fysiotherapie

Tel.: 06-11 289 689
E-mail: annemeertens@debundeling.nl
BIG nr.: 39034445504

 


Anne studeerde aan de Academie voor Fysiotherapie in Heerlen. Sinds 1988 is zij werkzaam als fysiotherapeute.  De eerste jaren werkte ze in Duitsland en in Engeland.
In 2002 slaagde ze voor het examen McKenzietherapeut en verder is ze geschoold in Medical Taping. Binnen de Bundeling legt Anne zich meer en meer toe op de begeleiding van oncologiepatiënten en kwetsbare ouderen. Tevens begeleidt ze ex-Covidpatiënten.
Voor Dry Needling kunt U ook bij haar terecht. Dry needling is een behandeling waarbij een dunne, steriele naald in een pijnpunt in de spier wordt ingebracht. Deze behandeling kan toegepast worden bijvoorbeeld bij spanningshoofdpijn, chronische nekklachten, een golfers- of tenniselleboog. Daarnaast is ze Master of Acupuncture.
Anne benadert haar patiënten volgens de visie van ‘Positieve Gezondheid’. Deze nieuwe definitie van gezondheid houdt in dat een mens zich gezond kan voelen, ondanks een chronische ziekte.
Gezondheid betekent voor iedereen weer net iets anders. Hoe gezond voelt u zich? Deze vraag kunt u beantwoorden door naar  www.mijnpositievegezondheid.nl  te gaan.

Jeanny Frederix

Assistente Fitkids

 

Yvette Neuhof-Mennen

Administratie

Sylvia

Administratie

 

Marleen

Administratie