Het blinde en ernstig slechtziende kind

1. Hulpvraag van de ouders

– Hoe kan ik mijn blind of ernstig slechtziend kind het beste stimuleren tot bewegen, tot reiken en grijpen

– Hoe verloopt de ontwikkeling bij een blind of ernstig slechtziend kind

– Waar moet ik op letten bij de benadering van mijn blinde of ernstig slechtziende kind

– Hoe kan ik tastgedrag bevorderen

– Hoe kan ik voorkomen dat mijn blinde of ernstig slechtziende kind zich bezeert of valt

2. Observatie en onderzoek

– Het is belangrijk om het blinde of ernstig slechtziende kind de gelegenheid te geven om je te leren kennen

– Tijdens observatie en onderzoek focussen we vooral op de specifieke motorische ontwikkeling van het blinde of ernstig slechtziende kind en brengen deze in kaart

– We letten op specifieke signalen die passen bij het blinde of ernstig slechtziende kind

We nemen geen echte ontwikkelingsscreening af maar laten dit over aan het multidisciplinaire team van Koninklijke Visio, waar we nauw mee samenwerken. Koninklijke Visio doet dit met behulp van specifieke ontwikkelingstesten voor blinde en ernstig slechtziende kinderen.

Wij zorgen voor de motorische screening en verslaglegging.

3. Therapie/instructie

De kinderfysiotherapie wordt altijd bij het jonge kind in de thuissituatie gegeven, eventueel in combinatie met het kinderdagcentrum. Daarbij wordt de therapie aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het blinde of ernstig slechtziende kind. Pas in een later stadium, nadat bewegen opgeleide van gehoor en tast zich ontwikkeld heeft, is het zinnig om buiten de vertrouwde omgeving te oefenen.

De therapie is gericht op motorische stimulatie, stimulatie arm, handfunctie, het aanleren van tastgedrag, het aanleren van oor-hand coördinatie, het aanleren van bewegen op geleide van gehoor. Deze motorische aspecten worden zo aangeboden dat ze toepasbaar en vertaalbaar zijn naar de dagelijkse activiteiten van het kind.

4. Resultaat

De kinderfysiotherapie is een onderdeel van de begeleiding van het jonge blinde kind. Zoals al eerder vermeld werken wij nauw samen met het vroegbegeleidings-team van Koninklijke Visio. Zij nemen de totale ontwikkelingsbegeleiding voor een groot deel in handen en vragen ons kinderfysiotherapeuten om de motorische stimulatie voor onze rekening te nemen. Regelmatig wordt er uitgewisseld middels een gezamenlijke therapiesessie van de ontwikkelingsbegeleider en de kinderfysiotherapeut. We houden elkaar op de hoogte via schriftelijke rapportage en multidisciplinaire teambespreking aangaande het blinde of ernstig slechtziende kind. Dit gebeurt in een frequentie van eenmaal per half jaar.

Het zich cognitief normaal ontwikkelende blinde of ernstig slechtziende kind bereikt met hulp van de begeleiding een alleszins redelijke motorische ontwikkeling en kan prima deelnemen aan de normale maatschappij, mits er adequate aanpassingen voor handen zijn.

Het uiteindelijke resultaat bij kinderen met meervoudige complexe stoornissen, zoals we die vaak zien bij Centrale Visus Stoornissen (CVS) of blindheid gepaard gaande met neurologische afwijkingen is veel moeilijker te voorspellen.

5. Meer informatie

– Baby en peuters met visueel functieverlies, Marjolein Dik. ISBN 90-806020-2-7. Uitgegeven door: Robert Weydert, Eemnes

www.bartimens.nl

www.visio.org