Kinderen met aangeboren hartafwijkingen

Inleiding

De hartafwijkingen bij kinderen zijn veelal heel divers. In grote lijnen is er een indeling te maken in een drietal afwijkingen:

1: vernauwing in de grote vaten zoals de aorta of de longslagader

2: een open verbinding tussen de linker- en rechterhartkamer

3: aanlegstoornissen van het hart, waardoor de zuurstofvoorziening van het bloed in het gedrang komt

1. Hulpvraag van de ouders

– Mijn kind blijft achter in zijn motorische ontwikkeling

– Mijn kind is snel moe

– Mijn kind eet/drinkt slecht en is dan ook snel moe

– Mijn kind groeit slecht

– Bij de geringste inspanning gaat mijn kind zweten of braken. Vaak wordt het ook onrustig

2. Observatie en onderzoek

Bij deze kinderen wordt heel duidelijk geregistreerd hoe deze kinderen zich zowel in kwantitatief opzicht (de hoeveelheid motorische vaardigheden) als in kwalitatief opzicht (de manier van bewegen) ontwikkelen. Heel belangrijk is om helder te krijgen of er adviezen gegeven zijn ten aanzien van de hoeveelheid inspanning, die dit specifiek kind mag hebben. Vaak zijn de ouders in deze goed voorgelicht. Bij twijfel is het van belang dat dit nagevraagd wordt bij de verwijzend cardioloog.

3. Therapie/instructie

Meestal worden deze kinderen in een lage frequentie behandeld. De kinderfysiotherapeut volgt de motorische ontwikkeling en geeft adviezen aan ouders hoe ze het beste dit kind kunnen stimuleren in hun motorische ontwikkeling zonder dat dit leidt tot energetische problemen in de vorm van moe worden, ademnood krijgen, bleek worden of overmatig transpireren. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen, die over het algemeen niet afwijkend is. De hoeveelheid motorische vaardigheden is meestal wel iets achter tengevolge van het gebrek aan voedsel en zuurstof toevoer naar de spieren veroorzaakt door het hartgebrek.

4. Resultaat

Vooral na operatieve correctie van de aangeboren hartafwijking maken deze kinderen een versnelde motorische inhaalrace door en zie je zelden restverschijnselen blijven bestaan. Ouders waarderen ten zeerste de begeleiding in een voor hen toch wel beangstigende situatie.

5. Meer informatie

www.aangeborenhartafwijking.nl

www.erfocentrum.nl