Veilig naar de Bundeling. Dat doe je zo.

Coronamaatregelen geldend vanaf 8 december 2020.


Beste mevrouw, heer, ouder of begeleider,

Sinds dinsdag 8 december gelden nieuwe richtlijnen voor het behandelen van patiënten, Zowel in de praktijk als bij huisvisites zijn de omstandigheden anders dan u gewend bent. We overleggen met u of een afspraak op afstand, via de telefoon of een videoverbinding mogelijk is, of dat het voor uw zorg noodzakelijk is om wél een behandeling in de praktijk te plannen. Dit gebeurt uiteraard alleen als het ook veilig en verantwoord kan. Als u, of iemand in uw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of de behandeling uitstellen.

Ook fysiotherapie aan huis is mogelijk. Vooraf vragen we na of u last heeft van hoesten, verkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten. In dat geval komen we niet aan huis. Ook als er bij gezinsleden sprake is van benauwdheidsklachten of koorts, komen we niet aan huis.

Bent u vrij van deze klachten en is uw gezin ook vrij van koorts en benauwdheid, dan kunnen we therapie in de praktijk of aan huis starten. In dat geval zijn bijna alle vormen van fysiotherapie weer mogelijk, met uitzondering van groepstherapie voor volwassenen. Uw behandelend fysiotherapeut zal wél gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, mondkapje, bril of face-shield.  Ook u als patiënt dient een mondkapje te dragen.  Op deze regel zijn een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk. Veelal bij patiënten met COPD of andere ademhalingsklachten. Overleg dit met uw behandelend fysiotherapeut.

Er wordt door de overheid onderscheid gemaakt tussen zorg en fitness. Als een fysiotherapeut zorg verleent in een ruimte, dan gelden de algemene regels die voor sportscholen zijn geformuleerd niet. Groepsbehandelingen zijn mogelijk, maar maximaal voor twee personen in een ruimte (exclusief fysiotherapeut). Let op! Maak steeds de afweging of een groepstraining daadwerkelijk meerwaarde heeft t.o.v. individuele begeleiding of begeleiding van twee patiënten. De veiligheid van patiënt en zorgverlener zijn primair.

In de praktijk houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.

We hebben in ons praktijkgebouw aan de St. Gregoriuslaan 1 A, een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen.

 • In de wachtkamer treft u minder stoelen aan. Tussen de zitplaatsen hangen schermen.
  Ook de secretaresse werkt achter een plexiglazen scherm.
 • We vragen u exact op de afgesproken tijd te komen of hooguit enkele minuten vroeger, zodat u niet of nauwelijks hoeft te wachten.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 • In de praktijk houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Gebruik van een mondkapje is verplicht! (Hierop zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk)
 • De koffie- en waterautomaat zijn niet in gebruik. Neem desgewenst een eigen flesje water mee.
 • In de wachtkamer ligt geen krant meer en er liggen geen tijdschriften.
 • In de fitnessruimte kunnen maximaal 2 personen tegelijk trainen.
 • U dient thuis uw sportkleding aan te trekken. De omkleedruimte is niet in gebruik.
 • In de praktijk is nu éénrichtingsverkeer ingevoerd. Door de looproute te volgen voorkomen we toevallige ontmoetingen en lukt het beter om de 1,5 meter regel op te volgen.
 • In alle behandelruimtes staat ontsmettingsmiddel voor uw handen. Wij zorgen er op onze beurt voor dat materialen en meubilair na gebruik worden afgeveegd en ontsmet.
 • Neemt u zelf 1 of 2 grote en schone baddoeken mee om op de behandelbank te leggen.
 • Kinderen kunnen begeleid worden door 1 ouder of verzorger. Broertjes of zusjes kunnen niet mee naar de fysiotherapie. Ook niet wachten in de wachtkamer. Tegenover de praktijk is een klein speeltuintje waar zij eventueel gebruik van kunnen maken.
 • In de wachtkamer ligt geen spelmateriaal meer voor de kinderen.
 • Verlaat na de therapie zo vlot mogelijk het gebouw volgens de looproute.

De fysiotherapie-in-water groep zal geen doorgang vinden, zolang de zwembaden verplicht gesloten zijn.
De fitkidsgroepen voor de jeugd tot 12 jaar en voor de jeugd ouder dan 12 jaar worden na 4 januari 2021 weer opgestart. U krijgt daarover bericht.
Kinderfysiotherapie op scholen voor speciaal onderwijs zal in overleg met de school worden opgestart. Waarschijnlijk weer vanaf 19 januari 2021.
(Kinder-)fysiotherapie voor samenwerkingspartners zoals Radar, Adelante, Stichting de Seizoenen, Xonar en Kentalis vindt zo veel mogelijk doorgang. Dit wordt in nauw overleg met deze instellingen afgestemd.  U ontvang bericht indien voor u of uw kind wijzigingen van toepassing zijn.

Belangrijk is dan dat we ons samen blijven houden aan de algemene en al bekende hygiëneregels:
• Geen handen schudden
• Hoest en nies in de elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
• Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet
• In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Overleg met uw behandelaar als iets niet duidelijk is. Hij of zij weet welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is.

We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze maatregelen.

De Bundeling Tel. 045-5250116

Nicole Maas Tel. 0634300610
Maril hendriks Tel. 0634948070
Wil Moonen Tel. 0622402716
Diana Bertrand Tel. 0642984160
Hettie Stoelers Tel. 0634948073
Marieke Knepper Tel. 0634491970
Myrte van Seggelen Tel. 0648263344
Marijke van Herpt Tel. 0627855190
Onno Otten Tel. 0614851357
Yannick Slager Tel. 0654960844
Marc Malherbe Tel. 0611297227
Francis Vogelaar Tel. 0637483609
Anna Beissel Tel. 06-11208679
Anne Meertens Tel. 0611289689


Oefenstof voor thuis!Bij de Bundeling zijn we bezig met het maken van filmpjes en oefenstof voor volwassenen en kinderen die thuis zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

Deze filmpjes en oefeningen vind je onderaan op deze pagina en op onze Facebookpagina.

De komende tijd zal er nog veel meer oefenmateriaal bijkomen. Dus houd deze website en onze social media in de gaten!
De lijst hieronder biedt een leuk ABC van oefeningen voor kinderen. 

Oefenprogramma algemeen van Fysiotherapie

Video afspelen

Oefenprogramma schouder van Fysiotherapie de Bundeling

Video afspelen

Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie coronapatiënten


De longfysiotherapeuten van praktijk
de Bundeling kunnen nu coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van coronapatiënten.

De longfysiotherapeuten van de Bundeling richten zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt
Wij zijn geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. Aanvullend volgen wij via Chronisch ZorgNet periodieke webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut (Ergotherapie de Mijnstreek), diëtist (Balance your Body) en de huisarts of specialist. De ergotherapeut en/of diëtist worden op indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend altijd bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle coronapatiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met hun herstel.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via
Niet alleen in de Bundeling  te Brunssum zijn er longtherapeuten gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen, longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Op 19-5-2020 waren al bijna 900 coronatherapeuten te vinden via de Zorgzoeker. Dit aantal loopt nog steeds op, wij verwachten dat rond de 1000 collega’s weldra klaar staan via dit netwerk. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.
logo Chronisch Zorgnet
Chronisch ZorgNet
Fysiotherapie de Bundeling is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting én bij het netwerk voor longpatiënten Oostelijk Zuid-Limburg (FOZL).
Kijk voor meer informatie op www.chronischzorgnet.nl.
Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Marc Malherbe Tel. 0611297227 
Mail:
marcmalherbe@debundeling.nl
Maril Hendriks  Tel. 0634948070 
 Mail:
marilhendriks@debundeling.nl
Anne Meertens  Tel. 0611289689
Mail:
annemeertens@debundeling.nl