LOGO-MCKENZIE-BENELUX

McKenzie: een vorm van Manuele therapie

 

Inleiding
Een van oorsprong uit Nieuw-Zeeland afkomstige behandelmethode, m.n. gericht op klachten van rug met of zonder aanwezige uitstralende klachten in de ledematen. De therapie is gericht op zelfwerkzaamheid aangevuld met fysiotherapeutische en manueel-therapeutische interventies uitgevoerd door de behandelaar.
De patiënt vervult zelf een actieve rol binnen het herstelproces en krijgt persoonlijke leef- en oefenadviezen om de kans op terugkeer van de klachten zo klein mogelijk te houden en beginnende klachten zélf aan te pakken.

1. Hulpvraag

– Ik heb acute pijn in mijn nek met uitstraling in mijn arm
– Ik heb acute pijn in mijn nek en kan hem niet meer goed bewegen
– Ik heb last van tintelingen en/of een doof gevoel in mijn arm
– Ik heb hoofdpijn en ik denk dat het vanuit mijn nek komt
– Ik heb al weken pijn in mijn nek en het gaat maar niet over
– Ik heb een ongeval gehad en ik heb pijn aan mijn nek
– Ik heb acute pijn in mijn rug met uitstraling in mijn been
– Ik heb acute pijn in mijn rug en ik kan niet meer goed zitten, lopen en/of staan
– Ik heb last van tintelingen en/of een doof gevoel in mijn been
– Ik heb hernia en ik wil niet geopereerd worden

mckenzie1

 

2. Observatie en onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op het principe van ‘herhaald bewegen’. Er wordt gekeken naar de invloed van houding en beweging op het aanwezige klachtenpatroon. Tevens worden er eventueel aanwezige houdingsafwijkingen en/of bewegingsbeperkingen in kaart gebracht. Hoe wordt het lichaam belast tijdens het dagelijks functioneren? Na dit onderzoek wordt een eindconclusie getrokken en samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Mogelijke eindconclusies zijn:

– Er is een houdingsprobleem.
– Er zijn beperkingen aanwezig in de mobiliteit van gewrichten/spieren/banden/gewrichtkapsels.
– Er zijn (instabiliteits)problemen van de tussenwervelschijf.

– Therapie/instructie

mckenzie2

3. Therapie
Het behandelplan zal meestal bestaan uit specifieke, op de individuele patiënt afgestemde oefeningen, die in de meeste gevallen ook thuis uitgevoerd zullen moeten worden. De meeste oefeningen zijn, evenals het onderzoek, gebaseerd op het principe van ‘herhaald bewegen’.
Indien nodig worden er door de behandelaar aanvullende technieken toegepast. D.w.z. dat de behandelaar oefeningen manueel ondersteunt of specifieke technieken, bijv. locale mobilisaties, toepast. Zoals reeds genoemd is een belangrijk onderdeel van deze methode het geven van houdings- en bewegingsadviezen, toegespitst op de specifieke klacht van de patiënt.
Na afloop van de behandelreeks worden gerichte oefen- en ‘life-style’ adviezen gegeven om terugkeer van de klachten te voorkomen en de patiënt handvaten aan te reiken om beginnende klachten zelf aan te pakken.

4. Meer informatie
Voor meer informatie over de McKensie methode kunt u kijken op: www.mckenzie.nl