Scoliosebehandeling middels de methode Schroth

Inleiding
De  3-dimensionale oefentherapie naar Catharina Schroth is een behandelmethode die in Duitsland al jaren met veel succes wordt toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode echter nog vrij onbekend. Ook bij andere wervelkolomdeformiteiten zoals deze voorkomen bij aandoeningen zoals M. Scheuermann, waarbij er o.a. sprake is van kyfosering (ronde rug) van de borstwervelkolom, heeft deze methode zijn nut bewezen.

schroth

Onderzoek en behandeling
– De scoliosepatiënt wordt ingedeeld volgens een Schroth-classificatie waarna er een zeer specifiek, op de individuele patiënt afgestemd, oefenprogramma wordt aangeleerd.

– Het doel van de Schroth oefeningen is het voorkomen/reduceren van progressie van de scoliose middels zeer specifieke oefeningen.

– Vooral bij oudere scoliosepatiënten maar ook bij patiënten met andere wervelkolomdeformiteiten komen geregeld pijnklachten voor. De Schroth oefeningen kunnen helpen om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

– De Schroth-therapie richt zich op de driedimensionale veranderingen bij scoliose.

– Essentieel is de actieve benadering, het ontwikkelen van bewegingsmotivatie en competentieontwikkeling. De zelfhulp staat centraal! De scoliose patient traint middels actieve oefeningen zo veel mogelijk in de thuissituatie.

– De driedimensionale oefentherapie bestaat uit het zeer speciefiek werken aan de asymmetrieën van de wervelkolom en de daardoor ontstane musculaire dysbalans.

– Houdingsverbetering is een belangrijk onderdeel van de Schroth behandeling.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze Schroth behandelingen op www.schroth-limburg.nl