Verwijzing, vergoeding en tarieven

Verwijzing
Sinds 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut / kinderfysiotherapeut van de Bundeling. U heeft geen verwijsbrief meer nodig. Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe (kinder)fysiotherapie wordt vergoed.

Als (kinder)fysiotherapeuten van de Bundeling zullen wij de huisarts informeren.
 Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de (kinder)fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de (kinder)fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Tarieven
Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden alsnog bij u in rekening gebracht.
Het verzuimtarief is ±75% van de voorgenomen behandeling.

Tarieven per 1 januari 2020 voor niet gecontracteerde verzekeringen

Therapie

– Reguliere zitting

– Screening, intake en onderzoek

– intake en onderzoek na verwijzing

– Manuele Therapie

– Kinderfysiotherapie

– Geriatriefysiotherapie

– Oedeem

– Toeslag aan huis

– Groepsbehandeling, 2 personen (per persoon)

– Groepsbehandeling, 3 personen (per persoon)

– Groepsbehandeling, 4 personen (per persoon)

– Instructie / overleg ouders van een kind

– Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

– Lange zitting

– Eenmalig fysiotherapeutisch consult (incl. verslaglegging)

Prijs

€ 33,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 43,00

€ 43,00

€ 43,00

€ 43,00

€ 11,00

€ 33,00 p.p.

€ 27,50 p.p.

€ 24,50 p.p.

€ 25,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 55,00