Volwassenen met Cerebrale Parese

Inleiding
Een Cerebrale Parese (CP) is een in principe niet-progressieve neurologische stoornis ontstaan vóór het einde van het eerste levensjaar, meestal rondom de geboorte. Na vaak intensieve revalidatie in de kindertijd zien we toch dat volwassenen met cerebrale parese sneller aan de grens van hun belastbaarheid komen dan mensen van vergelijkbare leeftijd zonder deze neurologische stoornissen. Zij krijgen als ze ouder worden meer last van hun spasticiteit en klagen vaker over pijn en andere stoornissen die geassocieerd worden met overbelasting. Er is een afname te constateren van hun zelfredzaamheid en het kan lastig worden om op het bereikte maatschappelijke niveau te blijven functioneren.

1. Hulpvraag
– Ik krijg steeds meer pijn in mijn rug en voel mij erg stijf
– Ik heb steeds meer moeite met lopen
– Ik wil mijn loopafstand vergroten
– Ik heb steeds meer moeite met transfers
– Ik heb steeds meer moeite met activiteiten uit het dagelijkse leven
– Mijn conditie gaat achteruit en ben daardoor sneller moe

2. Observatie en onderzoek
Het onderzoek is erop gericht om de problemen en beperkingen van de patiënt in het dagelijks leven in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar lichamelijke beperkingen, zoals mogelijk aanwezige spierverkortingen en/of gewrichtsstijfheid. Met name beperkingen op het functionele vlak zoals een toename van problemen bij transfers, afname van zowel de kwaliteit als kwantiteit van het lopen, en toenemende rug- of nekklachten door het langdurig zitten in een rolstoel worden in kaart gebracht.

3. Therapie
Aanvankelijk wordt er samen met de patiënt een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin de hulpvraag, de (haalbare) doelstellingen en de definitieve interventies centraal zullen staan.
Er zal ook samen gezocht worden naar een optimaal welbevinden d.m.v. het bespreken van de dagindeling en adviezen m.b.t. de dagelijkse activiteiten. De praktijkruimte is voldoende bereikbaar voor handbewogen en elektrische rolstoelen.

4. Resultaat
Het resultaat is sterk afhankelijk van de mogelijkheden, die nog voorhanden zijn bij deze patiënt met een langdurige neurologische afwijking. Verder natuurlijk ook van de motivatie van de desbetreffende patiënt. Het moge ook niet onvermeld blijven dat deze patiënten, net zoals gezonde mensen, natuurlijk recht op bewegen hebben. Wij zijn er dan met name om hen bij dit bewegen te helpen en te ondersteunen met het doel om indien mogelijk weer mee te laten participeren in de maatschappij.

5. Meer informatie
www.bosk.nl