Fitkids

Wat is Fitkids?

Fitkids is hét fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Fitkids is opgestart als een project van Artsen voor Kinderen en is sinds oktober 2005 ondergebracht in een aparte stichting. Het doel van Fitkids is kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren. Het is de bedoeling dat kinderen plezier in bewegen krijgen door onder professionele begeleiding, te trainen en te bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Tevens wordt het kind in Fitkids gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject, indien mogelijk, door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. De Fitkidsbegeleiders helpen hierbij.

Fitkids is bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, cystic fibrosis of jeugdreuma, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het Syndroom van Down.

De huisarts, kinderarts, revalidatiearts of andere specialisten, maar ook de kinderfysiotherapeut kunnen kinderen adviseren om deel te gaan nemen aan Fitkids bij de Bundeling.

Fitkidsprogramma

Het programma staat onder leiding van een of meer kinderfysiotherapeut(en) van de Bundeling, de Fitkidsbegeleiders. De intake wordt individueel afgenomen. Nadat de intake is afgenomen starten de Fitkidsgroepslessen. Tijdens de lessen is het mogelijk dat er individueel getraind wordt op fitnessapparatuur, maar er wordt ook in groepsverband getraind en er worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Kinderen met verschillende aandoeningen trainen met elkaar. Het maakt niet uit welke aandoening een kind heeft, ieder kind heeft wel wat!

Fitkids voor kleuters en peuters

Fitkids is er ook voor kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd met bijvoorbeeld (dreigend) overgewicht, motorische ontwikkelingsachterstand, een chronische ziekte of beperking.

Aanmelden?

Aanmelden kan via het inschrijfformulier van de Bundeling in de Fitkidsfolder, maar het kan ook telefonisch via ons algemene nummer 045-5250116. Wil je meer weten, neem dan contact op met Myrte van Seggelen, tel: 06 48 263 344.

Locatie

De Fitkidslessen vinden plaats op de volgende locatie:

Heldevierlaan 6, 6415 SB Heerlen

Voor meer informatie over Fitkids: www.fitkids.nl

In de Volkskrant stond in augustus 2019 een artikel over de gezondheid van kinderen die steeds vaker al op jonge leeftijd grotemensenziekten krijgen. Klik hier om het artikel te lezen