Werkwijze in de praktijk

Telefonisch bereikbaar

Wij zijn (telefonisch) bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het secretariaat is elke dag tot 16.30 uur bezet (045-5250116). Soms lukt het niet om u direct te woord te staan. Sporadisch zetten we de voicemail aan om zo weinig mogelijk de behandelingen te hoeven onderbreken. Spreek daarom gerust uw boodschap en telefoonnummer in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug, meestal nog dezelfde dag.

U kunt ons altijd via email bereiken; info@debundeling.nl. Wij proberen nog dezelfde dag of uiterlijk de erop volgende dag te reageren. Na de eerste afspraak ontvangt u van de behandelend therapeut een afsprakenkaartje, al dan niet met daarop een persoonlijk mobiel nummer. Deze nummers vindt u ook op deze website onder ‘medewerkers’.

Aanmelding

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na aanmelding een afspraak met u te plannen en de daadwerkelijke behandeling op korte termijn te starten. Onze dependance voor kinderfysiotherapie in MediPoint Heerlen is 2 dagen per week geopend. Als de kinderfysiotherapie in Heerlen dient plaats te vinden kan de wachttijd groter zijn.

Neem bij elke behandeling het afsprakenkaartje en een groot badlaken mee.

Identificatiebewijs

Neem bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje en uw paspoort of identiteitskaart mee. Bij kinderen die nog niet over een paspoort of ID kaart beschikken vragen we naar het paspoort of ID kaart van een van de ouders. Ter controle van uw verzekeringsgegevens raadplegen we bovendien de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (VeCoZo).

Verslaglegging

Gedurende het behandelverloop en /of na afloop van de therapie rapporteren we aan de verwijzend arts en de huisarts. Ook kunt uzelf een kopie van de verslaglegging krijgen. De kinderfysiotherapeuten geven de verslaglegging die voor derden (bijvoorbeeld de leerkracht) bestemd is, mee aan de ouders.

In de praktijk

– Ons praktijkgebouw is een openbare ruimte waarin roken niet is toegestaan.

– Huisdieren zijn evenmin toegestaan vanwege gezondheids- en hygiëneredenen.

– Wij werken op afspraak en doen er alles aan om gemaakte afspraken na te komen. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten omdat een behandeling langer tijd vergt dan gepland. Wij vragen uw begrip hiervoor.

– Koffie, thee, chocomel en water staan steeds voor u klaar.

Behandeling aan huis

Bij huisvisites in de regio is de exacte tijd van aankomst moeilijker te plannen. Wij vragen u om 30 min voorafgaand aan de afgesproken tijd thuis te zijn of 30 min na het verstrijken van de geplande tijd te blijven wachten. Neem zo nodig contact op via het mobiele nummer van uw behandelend fysiotherapeut.

Vergoeding

Er is een grote verscheidenheid aan zorgverzekeringen, aan aanvullende verzekeringen en dus aan vergoedingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het budget dat u aan fysiotherapie kunt besteden. Wij helpen u graag bij onduidelijkheden over vergoedingen en doen ons best om samen met u het budget te bewaken.

Persoonlijke benadering

De medewerkers van de Bundeling hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Wij benaderen u zoals we zelf benaderd willen worden en we luisteren naar uw wensen en voorkeuren. Laat het aan ons weten als u een voorkeur voor een specifieke behandelaar heeft, of als u liever door een man of door een vrouw behandeld wilt worden.

Klachtenregeling

We denken met u mee en we houden rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Zorg is voor ons geen standaard product en verschilt van mens tot mens. Als u desondanks niet tevreden bent over de geboden zorg, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

AED

De medewerkers van de Bundeling zijn allen geschoold in reanimatie. Een AED apparaat is in de praktijk aanwezig. Het kan voorkomen dat uw behandelaar tijdens de therapie wordt opgeroepen voor een reanimatie in de wijk. Wij vragen hiervoor begrip.