Sensorische prikkelverwerking


Heeft uw kind last van druk gedrag of is hij juist erg teruggetrokken? Dan kan het zijn dat hij/zij last heeft van Sensorische Informatieverwerking.

Wat is sensorische informatieverwerking?

Bij sensorische informatieverwerking (SI) wordt informatie uit de omgeving en het eigen lichaam waargenomen, geselecteerd en met elkaar verbonden zodat we op een goede manier kunnen reageren zowel motorisch als ook gedragsmatig. De informatie uit de omgeving wordt opgenomen via onze zintuigen, die ons de hele dag door informeren en helpen om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.
Kinderen met SI-problemen reageren sterk of juist minder/niet op binnenkomende prikkels. Dit kan gevolgen hebben voor het bewegen, het gedrag, de leer/ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het participeren in dagelijkse activiteiten. Het proces van informatieverwerking is voor ieder kind in ieder gezin en in iedere context specifiek.


Problemen met sensorische informatieverwerking

Er zijn een aantal kenmerken die erop kunnen wijzen dat iemand problemen heeft met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd.
  1. Problemen met aanraking: van streek raken tijdens het douchen, nagels knippen of tandenpoetsen. Het vermijden van lopen op blote voeten. Schrikken of boos reageren op aanraking, voortdurend dingen of mensen aanraken op een ongepaste manier. Altijd dezelfde kleren aan willen hebben.
  2. Problemen met beweging en evenwicht. Angstig gevoel als de voeten los van de grond komen, overmatige angst om te vallen of juist een grote behoefte aan risicovolle bewegingen, op school niet kunnen stil zitten.
  3. Problemen met visuele informatie. Veel last van fel licht of sneller afgeleid door alles in de omgeving.
  4. Problemen met auditieve informatie. Overdreven reactie onverwachte harde geluiden, slecht verdragen van geluid of juist geen reactie op geluid.
Het anders reageren op prikkels is een onvermogen van het kind. Het is niet dat het kind het niet wil, maar dat het kind het niet anders kan.


Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling

Indien u of uw kind problemen ervaart in de sensorische informatieverwerking kunnen wij hierbij helpen. Er wordt gekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden. Om dit in kaart te brengen vindt er een gesprek plaats met u, wordt er een oudervragenlijst en of schoolvragenlijst ingevuld en vindt er een motorische observatie van uw kind plaats.
Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld met tips en adviezen.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de praktijk.